Workshops


Time Lapse Athens, Greece 2016

A film created during the workshop with Reynold Reynolds at Moving Silence Athens from 14.4. – 17.4.2016

Footage from:
Fanis Athanasiou, Anargyros Drolapas, Matthias Fritsch, Marios Gasparis, Korina Gialidou, Georgios Giannopoulos, Athina Kanellopoulou, Eleni Kouri, Vasilis Mantzouris, Dimitris Michalakis, Dimitris Navridis, Maria Ntrougia, Georgios Samaropoulos, Ioanna Theodorakou, Sofia Touboura, Panagiotis Tsikos, Simos Xenitellis, Natalia Zikou

Editing:
Reynold Reynolds

Live music by Minimaximum Improvision and Ann Weller

performed at the Goethe-Institut Athen on 17.04.2016

A production of Moving Silence and the Goethe-Institut Athen
with support of the Mondriaan Fund


Nosadella.due/Dejavu; Bologna, Italy 2011

 


 IMPAKT; Utrecht, The Netherlands 2009